Cô gái đến từ hôm qua.

Buổi cuối, suất cuối luôn, lúc mua vé còn có 5 chỗ trống.

Hay phết, trước khi xem mình tưởng tượng mấy cảnh sẽ gượng, cơ mà không.

Mình chỉ thắc mắc là tại sao vào buổi đầu đi học, Việt An lại mặc đồ mỏng như thế?

Leave a Reply